21 april 2008

Svak universitetskultur på Gløshaugen (NTNU)

Universitetsavisa: (21.04.08)
"Et eksternt utvalg har besøkt NTNU for å evaluere sivilingeniørutdanningen. Manglende finansiering og rekrutteringsproblemer kan føre til at NTNU må justere ambisjonene mot 2020, er konklusjonen. ...
- Konsekvensen er at det svekker motivasjonen for strategisk tenkning og utvikling på fakultetsnivå, hevdet utvalgets leder. – Dere må finne ut hvordan skipet kan bevege seg raskere, og utvikle en bedre måte å tydeliggjøre hva dere har og hva dere trenger."