30 april 2008

Om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken

Forinn:
"Forinn er Innovasjon Norge, Norges forskningsr�d og SIVAs beta-test versjon av deres nye kunnskapspolitiske portal. Her vil du finne informasjon om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken."