24 april 2008

Høyere utdanning og arbeidsmarked - i Norge og Europa

NIFU STEP:
Denne rapporten er den norske landrapporten fra det europeiske REFLEX-prosjektet, som undersøker utvikling og bruk av kompetanse og arbeidsmarkedssituasjonen blant høyere utdannede i Europa.

Rapporten (i sammendraget) refererer NIFU STEP på hvilke områder det norske utvalget kommer dårligere ut enn andre land (svake sider), på hvilke områder resultatene var sammensatt, og på hvilke områder Norge kommer godt ut (sterke sider) sammenliknet med andre land. I all hovedsak er det svært positive resultater for Norge. Les rapporten her.