24 april 2008

Å undervise er et privilegium, ikke en plikt

Universitas
Kronikkforfattere: Ingrid Aune og Andreas Snildal, Sosialdemokratene

"Forskning og undervisning skal i universitetets virke ikke konkurrere om de ansattes oppmerksomhet, men er gjensidig avhengig av hverandre for å skape verdens beste universitet. De henger naturlig sammen, og skal gjensidig styrke hverandre. Forskning er nødvendig for å kunne tilby god undervisning, mens faglig engasjerende undervisning vil styrke studenter faglig og styrke sjansen for at flere rekrutteres til forskning. Tilbakemeldinger fra studenter kan inspirere til videre forskningsarbeid, og bidra med nye, uventede perspektiver en aldri ville fått alene på et kontor, eller i en snever forsamling av forskerkolleger."