07 mai 2008

Aalborg Universitet (AAU) og DONG Energy i samarbejde om fremtidens energi

Aalborg Universitet (AAU):

"DONG Energy og Aalborg Universitet styrker sammen energi- og miljøforskningen såvel som uddannelsen af fremtidens energiingeniører.Det er en af de helt store forskningsaftaler, Aalborg Universitet og DONG Energy i dag underskrev. Den strategiske rammeaftale skal skabe en endnu bredere og stærkere vifte af energirelaterede aktiviteter inden for både forskning, udvikling og uddannelse. Over tre år bevilliger DONG Energy 15 millioner kroner til forskningsprojekter og energiuddannelsen på AAU.

Blandt målene i aftalen er, at DONG Energy og AAU i fællesskab kan udveksle videnskabelig viden om energiteknologi og udvikle nye energi- og miljøteknologier med direkte relevans for fremtidens energiproduktion."