14 mai 2008

Riktig diagnose, feil medisin (Forskningsrådet om Stjernøutvalget)

Norges forskningsråd:
"- De siste årene er store deler av norsk forskning evaluert, og konklusjonen er at institusjonsstruktur, manglende faglig spissing og kritisk små fagmiljøer fører til at forskningsressursene ikke utnyttes optimalt. Dette er et problem ikke minst innenfor de store institusjonene, fortsetter Hallén.

Forskningen møtes med full tyngde av økte krav til forskningskvalitet og samfunnsnytte. Forskningen må være tilstede på flere arenaer enn før, samtidig som det stilles stadig høyere krav til forskningsmiljøer som ønsker å være på de fremste kunnskapsarenaene."