20 mai 2008

Kunnskap avgjør klimapolitikk

Norges forskningsråd:
"Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim vil basere sin klimapolitikk på samspill med den best tilgjengelige kunnskapen. Han lanserte regjeringens arbeid med klimatilpasning i Norge på NORKLIMAs brukerforum.

- Forskning og handling må være et konstant samspill hver dag. Vi må handle på basis av den beste kunnskapen i øyeblikket, og erkjenne at kunnskapen kan endre seg i morgen."