26 mai 2008

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Norges forskningsråd
"Formålet med FME-ordningen er å etablere tidsbegrensede forsknings­sentre kjennetegnet ved en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energiområdet. Et FME skal heve kvaliteten av norsk forskning og fremskaffe anvendbar kunnskap og løsninger innen temaområdet.

Forskningssentre har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler som Forskningsrådet har.

Å stimulere til forskerutdanning innen miljøvennlig energi på er ett av målene for et FME."

Utlysninger:
Fase 1 - Forskningssentre for miljøvennlig energi, søknadsfrist: 03.09.2008
Støtte til prosjektetablering, Søknadsfrist: løpende (fram til 03.09.2008)