19 mai 2008

Løft for miljøvennlig energi

Norges forskningsråd:
" – Klimaforliket forutsetter en opptrappingsplan for klimarelevant forskning, og forskning på fornybare energikilde og CO2-håndtering er en viktig del av denne satsingen, sa statsråd Åslaug Haga i forbindelse med presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett.Haga pekte på arbeidet med den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering, Energi21 (Norsk energiforskning for det 21. århundre) som et viktig fundament for klimaforliket.
- Energi21 og klimaforliket har skapt positive forventninger i forskningsmiljøene, og forslaget i revidert nasjonalbudsjett er en vitamininnsprøyting for både forskning og næringsliv. Skal vi opprettholde vår posisjon som energileverandør, må vi styrke forsknings-, innovasjons og utviklingsinnsatsen (FoU), innenfor nye fornybare energikilder, og jeg er overbevist om at Forsknings-Norge vil levere resultater, sier Anne Kjersti Fahlvik, direktør for Divisjon for store satsinger i Forskningsrådet."