15 mai 2008

Hvileskjæret avblåst

Universitetsavisa:
"I Revidert nasjonalbudsjett for 2008 som ble lagt fram i dag er det såkalte hvileskjæret som rammet universitets og høgskolesektoren avblåst.

Budsjettendringen gjøres med halvårsvirkning i 2008. Det innebærer at sektoren til sammen får styrket basisbevilgningen med 143,1 millioner ut 2008, noe som vil utgjøre 286,2 millioner for 2009."