28 oktober 2008

Hvem skal skape Nye Norge?

minerva:
Universitetene satser som aldri før på ”Technology Transer Offices” for å utvikle forskningsresultater til nytt næringsliv. Politikerne jubler. Men næringslivet, hvor innovasjonen skal ende opp i nye arbeidsplasser, er overraskende kritisk.

Kathrine Myhre, Birkeland Innovasjon:
- ”I jakten på gode forskere internasjonalt og interesserte, sultne studenter, vil det være en stor fordel at de ser at universitetet jobber profesjonelt med næringslivet, og at det kommer spin-outs og annen innovasjon fra forskningen."

Målet er ikke å tjene penger, men å overføre forskningsresultater til verdier for samfunn og næringsliv. Målet, også for UiO, er å ta et samfunnsansvar. Samfunnet må anse det som en investering i nytt kunnskapsbasert næringsliv og nye arbeidsplasser. Økt innovasjon vil forøvrig styrke universitetets relasjon til næringslivet og gjøre universitetet mer synlig. I jakten på gode forskere internasjonalt og interesserte, sultne studenter, vil det være en stor fordel at de ser at universitetet jobber profesjonelt med næringslivet, og at det kommer spin-outs og annen innovasjon fra forskningen.

Ingolf Søreide, leder StatoilHydros forskningssenter i Trondheim:
Universitetene er et interessant miljø å involvere i en åpen innovasjon hvor utfordringer legges på bordet og gode ideer blir resultatet. I sin tid utfordret vi hele verdens leverandører innen oljeindustrien til å komme opp med nye løsninger for boring og komplettering av horisontale brønner, hvilke førte til en ekstrem innovasjonshastighet. Nøkkelen til suksess var en åpen og tydelig beskrivelse av utfordringene til forsknings- og teknologimiljøer over hele verden, samt at vi tilbød leverandørene et sted å prøve ut ny, lovende teknologi gjennom pilotering på norsk sokkel.

- ”I slike tilfeller må universitetene prioritere hva som er viktigst: Utvikle ny teknologi for samfunnet eller passe på rettigheter for universitetene.”

Tore Li, seniorrådgiver ved NHOs avdeling for innovasjon:
Norske universiteter og høyskoler kan bli bedre samarbeidspartnere for bedriftene. De høyere lærestedene bør være varsomme med å opptre som kommersielle konkurrenter for bedriftene, og norske universiteter og høyskoler har ikke tatt tilstrekkelig inn over seg at bedriftene ganske enkelt kan bruke internasjonale aktører hvis de ikke er fornøyd med den kommersielle uttellingen. Li sammenligner med Canada og USA, og mener at det der som her kan ha vært overdrevne forventninger til økonomisk uttelling fra arbeidet med TTO-ene.