04 oktober 2008

Morgenbladet

Morgenbladet (3.10.08):

Hva skal vi egentlig med et universitet, spør professor i idéhistorie, Trond Berg Eriksen.

”Innen politikerne lanserte slagordet ”Kunnskapssamfunnet”, hadde kunnskapens status nådd et bunnivå. I dag er humaniora – en gang selve universitetets berettigelse – skyvet ut på forskningens vidder. Demokratiet som preget universitetene i landet er erstattet av et administrativt hegemoni, hvor fagfolk i stadig større grad ties i hjel, mener han.

På HF-fakultetet i Oslo eksisterer det en tilnærmet krigstilstand mellom administrasjonen og den faglige staben.

Universitetet er en arbeidsplass, men også et galehus. Men det kan aldri bli en bedrift, ifølge idéhistorikeren."