01 oktober 2008

NTNU med i energikampen

Under Dusken

"Professor Johan Hustad mener at de to trondheimsinstitusjonene, som leverte inn til sammen 11 søknader, har fått et svært godt resultat.
– Dersom det totalt blir syv forskningssentere, tror jeg det er realistisk at fem av dem havner i Trondheim. Den største kompetansen innen energi i Norge finnes her, sier han

Hustad håper samtidig at nye bevilgninger vil kunne komme forskningsmiljøene og studentene til gode.
– Vi må øke kapasiteten innen fornybar energi i industrien, og da trenger man nyutdannede folk. De personene om skal skape morgendagens miljøvennlige energi, er de vi utdanner i dag.

Hustad tror at man vil kunne utdanne flere innenfor fagfeltet og at de som utdannes får mer kompetanse, dersom NTNU får forskningssentrene.
– Vi driver jo med forskningsbasert undervisning, så ny forskning vil også komme studentene til gode. Samtidig vil det trengs et betydelig antall nye phd-er og også flere masterstudenter."