21 januar 2009

Elever og lærere enige om undervisningsevaluering

Utdanning:
"Etter flere års strid, har Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet blitt enige om rammene for hvordan undervisningsevaluering kan gjennomføres. – Dette initiativet lovpriser jeg, sier statsråd Solhjell da han mottok forslaget fra de to organisasjonene. ...

Undersøkelsen skal bestå av tre deler.

I del 1 skal elevene vurdere sin egen innstilling til faget og egeninnsats. De skal også få spørsmål om medelevers innvirkning på læringsmiljøet.

I del 2 blir elevene spurt om undervisningen. Temaene er: trivsel og læringsmiljø; faglig fordypning og utbytte; medvirkning; tilpasset opplæring; tilbakemeldinger fra læreren; metoder

I del 3 skal rammebetingelsene belyses. Her kommer gruppestørrelse, lokaler, fysisk arbeidsmiljø, utstyr og hjelpemidler, samt mulighet for ekskursjoner inn."

Se Network Learning Lab sitt konsept, redskap for formativ evaluering, undervisningsevaluering for læring og kompetanseutvikling her.