22 januar 2009

Klima21: Felles løft for klimaet

Norges forskningsråd
"Politikere, næringsliv, forvaltning og forskere samler kreftene for klimaet. Det første møtet i Klima21 finner sted i Forskningsrådet 23. januar.

- Gjennom Klima21 ønsker Regjeringen å lage et forum der næringsliv, forvaltning og forskning bidrar til at samfunnet er bedre rustet til å møte klimautfordringene. Forankring er viktig. Målene for Klima21 må anerkjennes av partene for at vi skal få gode løsninger på de komplekse klimaproblemene vi står overfor, sier Broch Mathisen [Avdelingsdirektør i Forskningsrådet].

Perioden fram til 1. desember 2009 er en etableringsfase. Her skal styringsgruppen legge føringer for det langsiktige arbeidet med følgende temaer: - Klimautviklingen og klimaendringene; - Konsekvenser av og tilpasning til klimaendringer; - Klimapolitikk; - Tiltak og utslippsreduksjoner. I 2010 vil Klima21 gå inn i en permanent driftsfase basert på arbeidet styringsgruppen utfører i etableringsfasen.