03 februar 2009

Forskning til frokost

Aftenposten.no - Meninger:
Kommentar av Knut Olav Åmås - Kultur- og debattredaktør i Aftenposten

"Mye større frie midler til individuelle forskeres prosjekter. Mye høyere status til det å undervise studenter. Det er to av de største utfordringene i forskning og høyere utdanning.

Kunnskapen og ideene mangler ikke, etter tallrike innspill fra sektoren selv. Det som mangler er den faste politiske retningen og viljen. Begge deler er likevel blitt noe tydeligere nå, etter den rødgrønne regjeringens uheldige start med det ubegripelige «hvileskjæret». I dag er optimismen større. Norske forskere publiserer mer, og det avlegges flere doktorgrader, gratulerte Aasland. Hun mener å spore en kulturendring: redusert institusjonell innadvendthet, flere samarbeider innenlands og utenlands.

Et annet alvorlig kvalitetsproblem er at undervisningsinnsats har for lav status ved de prestisjefylte institusjonene. Når man søker faste stillinger som forsker, er det reelt bare forskningen som teller.

Et tredje kvalitetsproblem har med forskningsfinansiering å gjøre. Det finnes små midler til frie prosjekter utenfor de store forskningsprogrammene. Hvilket trangt rom skaper ikke dette for de sære og originale?"