05 februar 2009

Klima og miljø: Åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi

Nyheter - Norges forskningsråd
"De nye forskningssenterne er klare til å starte arbeidet mot å bli verdensledende på miljøvennlig energi.

Etter to omfattende utvelgelsesprosesser har Forskningsrådet valgt ut åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Sentrene dekker viktige områder innenfor miljøvennlig energi som sol, vind, enøk og bioenergi i tillegg til CO2-håndtering. Nærmere en milliard kroner skal brukes på sentersatsingen i perioden 2009-2016.

Dette er de åtte FME-ene:

  • Norwegian Centre for Offshore Wind Energy - CMR
  • BIGCCS Centre – International CCS Research Centre – SINTEF Energiforskning
  • Subsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS – CMR
  • Research Centre for Offshore Wind Technology – SINTEF Energiforskning
  • Centre for Environmental Design of Renewable Energy – SINTEF Energiforskning
  • The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology – IFE
  • Bioenergy Innovation Centre – UMB
  • The research Centre on Zero Emission Buildings – NTNU
─ For regjeringen er det avgjørende at kunnskap ligger i bunnen for vår satsing påfornybare energikilder. Gjennom å skape Forskningssentre for miljøvennlig energi bygger vi opp kompetansemiljøer som kan være en motor for fremveksten av nye, miljøvennlige energiløsninger, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland i en kommentar."