25 mars 2009

USA-feber på NTNU

adressa:
"321 NTNU-studenter ønsker å studere i USA i 2009-2010. Det er en dobling fra året før. USA har slått knockout på Europa.

NTNU-studentene er generelt blitt mer interessert i å ta et utenlandsopphold, men USA skiller seg klart ut. Fra studieåret 2009/2009 til 2009/2010 har det skjedd en dobling i antall søkere til amerikanske læresteder."

Tora Aaslands pressemelding om mer internasjonalisering, se også st.meld.14:
"- Norske høyskoler og universitet må gjøre seg mer attraktive for utenlandske studenter og institusjoner, og norske studenter må bli motivert til i større grad å velge utenlandske institusjoner av høy kvalitet; -
Internasjonalisering av utdanning er viktig for at Norge som kunnskapsnasjon skal delta i den globale utviklingen. Elever og studenter må rustes til å møte utfordringene i et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv; - Det betyr bedre flerkulturell kompetanse, både for elever og studenter hjemme og ute, og for utdanningsinstitusjonene i Norge.