03 juni 2009

Tidenes laveste fastrente i Lånekassen

Dine Penger:
"Nå kan du binde renten i Lånekassen til 3,4 prosent for 3 år. Aldri har renten vært lavere.

Fra 1. juli kan du binde studielånsrenten på 3,4 prosent for 3 år og 4,2 prosent for 5 år. Du kan også binde renten for 10 år, men da til 5 prosent.

- For de som vurderer å binde renten, kan det være lurt å vente til etter 1. juli med å bestemme seg. Da blir den flytende renten for fjerde kvartal 2009 endelig fastsatt, og grunnlaget for valget er bedre, anbefaler Mjærum.

Søknadsfristen for å binde renten fra 1. juli, er 10. juli 2009. De som ikke aktivt velger fast rente innen fristen, beholder flytende rente."