06 juli 2009

FoU Indikatorrapporten

Oppdateringer 2008-2009, NIFU STEP
Det er nå ferdigstilt en foreløpig versjon av indikatorrapporten og tekstene til de fire kapitlene kan lastes ned som pdf-er.

Kap. 1 Ressurser til FoU og innovasjon
Kap. 2 Menneskelige ressurser
Kap. 3 Samarbeid og FoU og innovasjon
Kap. 4 Resultater av FoU og innovasjon

Her finner du oppdateringer av tabeller mellom hver utgivelse av FoU-indikatorrapporten.