06 juli 2009

Tromsø blir sentral innen IKT i utdanning

Utdanning.ws
"Departementet etablerer et nasjonalt IKT-senter i utdanning med hovedkontor i Tromsø. Senteret hovedoppgave er å arbeide for å styrke kunnskapen om IKT i læringsprosessene og å formidle denne kunnskapen. Målgruppen for senterets virksomhet skal være barnehagene, grunnskolen, den videregående skolen og lærerutdanningen. I det nye senteret skal inngå eksisterende Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), UNINETT ABC og utdanning.no.
– Senterets oppgaver vil bl.a. være forskning og utdanning, utvikling og kompetansespredning, Senteret skal ta for seg oppgaver innen for læremidler, rådgivning og karrièreveiledning. Det skal også være et teknologisenter, sa Solhjell da nyheten om senteret ble offentliggjort."