07 august 2009

Europeisk forskning må fokusere på de store utfordringene

Deklarasjon fra det svenske EU formannskapets forskningskonferanse:
"Konferansen ”New world – New solutions” 7-8 juli i Lund samlet 350 forskere, forskningsfinasierer og politikere fra Europa for å diskutere hvordan europeisk forskning skal utvikles.
Konferansedeltagerne ble enige om et dokument – the Lund Declaration som slår fast at EUs forskningspolitikk bør gå bort fra den nåværende tematiske og byråkratiske strukturen og i steden fokusere på å kraftsamle for å løse de store utfordringene verden står ovenfor – eksempelvis klimatrusselen, vannmangel, demografi og pandemier.
Noen konklusjoner fra deklarasjonen:
- Europeisk forskning må bli mer fokusert
- Institusjoner, medlemsland og det europeiske nivået må samarbeide mer og slikt samarbeid må bygge på åpenhet og tillit
- Den frie grunnforskningen må prioriteres
- Forskningssamarbeidet mellom Europa og omverdene må styrkes
- Europeiske universitet må moderniseres og samarbeide bedre – både med hverandre og med andre forskningsinstitusjoner"
[
Deklarasjonen]