07 august 2009

ScTech Europe konferanse om vitenskap og teknologiutvikling

ScTech Europe konferanse i Brussel 12. november 2009
"Forlaget PSCA International Ltd. arrangerer konferanse om forskning og teknologiutvikling i Europa, støttet av den danske Forsknings- og innovasjonsstyrelsen.

Her er noen av temaene som vil bli behandlet [konferanseprogrammet]:

  • Establishing a European Science Base
  • Collaborative European Research
  • The development of innovative health solutions in Europe
  • The Role of the European Research Area
  • The development of unique infrastructures to support technological innovations
  • Paneldebatt: How can we create the conditions to allow science and technology to flourish?'