23 september 2009

Informasjonsmøte om EUs 7.rammeprogram

Arrangementer - Norges forskningsråd
"... på informasjonsmøte om EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (7RP) i ... Trondheim. 7. oktober kan du få høre hvilke muligheter forskningsinstitusjoner og bedrifter kan utnytte ved å delta i verdens mest omfattende forskningssamarbeid.

En håndfull av de tematiske delprogrammene vil bli presentert (se programmet). Dessuten vil det bli redegjort for bl.a. deltagelsesregler og hvordan prosjektetablering og utvikling av prosjektforslag ("søknader") gjøres.

Påmeldingslenke her.