21 oktober 2009

Mer enn 20 elitesentre for innovasjon

Norges forskningsråd
"6-8 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utpekes i 2010. Innovasjon, verdiskaping og vitenskapelig kvalitet står i sentrum.

21. oktober 2009 lyser Forskningsrådet ut nye midler til Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Ambisjonen er at 6-8 nye sentre skal opprettes. [...] Den nye utlysningsrunden er åpen for alle temaer. Vitenskapelig kvalitet og potensial for innovasjon og verdiskaping er de overordnede kriteriene."