16 januar 2010

Nytt forskningsprogram for forskning om forskning og innovasjon: Forfi

FORINN:
Forfi skal utvide og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for ulike aktører med ansvar for forsknings- og innovasjonspolitikk samt fungere som arena for læring og dialog mellom policyutviklere på ulike nivåer, forsknings - og utdanningsinstitusjonene inkludert, og forskere.
Programmet varer fra 2010 til 2015 og har et totalbudsjett på 35 millioner kroner.