29 juni 2010

Forskningsrådet: Nå også i mobil versjon

Nyheter - Norges forskningsråd

Nå kan du holde deg oppdatert på Forskningsrådets nyheter, utlysninger av forskningsmidler og arrangementer direkte fra din mobil.

m.forskningsradet.no eller m.rcn.no for engelsk versjon