07 juli 2010

EU-utlysningene offentliggjøres 20. juli

Nyheter - Norges forskningsråd
20. juli offentliggjøres utlysningene fra EUs 7. rammeprogram, med søknadsfrister utover høsten og vinteren. I årets utlysninger vil det ligge betydelig mer penger enn i fjorårets utlysningsrunde, og budsjettveksten vil fortsette fram til 2013.
Logo FP7 Forskningsrådet vil legge ut pekere til utlysningene på sine nettsider. De enkelte utlysningstekstene vil bli offentliggjort på EU-tjenesten CORDIS. Forskningsrådet vil ha flere informasjonsdager om hvordan man kan søke om EU-midler:
30. august vil det bli en heldagssamling på Felix i Oslo. I Bergen vil et informasjonsmøte gå av stabelen 5. september, og i Trondheim 20. september.