07 juli 2010

Ny European Research Area (ERA) portal

Ny European Research Area (ERA) portal (FORINN)
EU har lansert en ny webportal for nyheter om utviklingen av det Europeiske forskningsområdet (ERA).
Portalen presenterer ERA ved hjelp av tall. fakta og artiker og har også en egen nyhetstjeneste.