07 september 2010

EU-strategi for Kunnskapsdepartementet 2008-2009

regjeringen.no
Norge har et bredt samarbeid med EU innen utdanning og forskning, et samarbeid som begrunnes med høy grad av enighet om sentrale politiske prioriteringer.