18 februar 2011

Gjennomslag for europeisk nærings-PhD

NHO
NHO har i samarbeid med vår danske organisasjon Dansk Industri fått gjennomslag for at EU etablerer en europeisk nærings-PhD etter mønster av den norske og danske ordningen.