28 desember 2006

EU - 7. rammeprogram

7. rammeprogram godkjent - Norgesuniversitetet
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er det største temaet, med 75 milliarder kroner avsatt.