15 desember 2006

Utdanning - For lite konkret, mener Elevorganisasjonen

Utdanning - For lite konkret, mener Elevorganisasjonen: "? Norsk skole står overfor store utfordringer knyttet til dårlige læringsresultater, svak gjennomføringsgrad, lav faglig motivasjon og mangel på god oppfølging og tilrettelegging. Vi er helt avhengige av nye og kontroversielle forslag for å sikre at utdanningssystemet skal gi alle lik mulighet til å lykkes, sier Vestre."