15 desember 2006

Universitas - Kvalitet nå

Universitas - Kvalitet nå
"Det er viktig at kvalitetssystemet ikke blir et system for systemets skyld, eller et rent kontrollorgan for ledelsen og administrasjonen. De ansatte og studentene må stå sammen om å utvikle et kvalitetssystem som ivaretar det vi ønsker at det skal være; et system som sikrer utvikling av kvalitet ved undervisningen."
- Thomas André Syvertsen, studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved UiO