24 april 2007

Innavl på universitetet

Innavl på universitetet:
Kronikk, Aftenposten 23.04.2007
AV GEIR HESTMARK, professor, Universitetet i Oslo

"I dag bestemmes i praksis ofte fagprofilen for ledige stillinger på avdelingsnivå, hvor det bobler av særinteresser og små maktkamper. Tunnelsyn er regelen, helhetstenkning unntaket."