27 april 2007

Hva feiler egentlig studentpolitikken?

Universitas - Polsk riksdag:
"For tiden stiller de til valg, og går alt som det skal vil én av ti studenter avgi sin stemme, mens ni av ti gir totalt faen. - Hva skyldes så denne apatien?"