27 april 2007

Sterk opptrapping av samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning (PETROSAM)

Norges forskningsråd:
"Vi trenger sterke miljøer som vi kan løpende dialog med og gjøre bruk av til konkret rådgivning og utredning, sier Haraldsen.
- Departementet og selskapene er samstemte. Vi vil ha anvendt forskning og bygge sterke kompetansemiljøer, sier programstyrelederen [Odd Sverre Haraldsen, Programstyreleder og avdelingsdirektør i Olje- og energidepartemenet]."