15 juni 2007

Hvorfor byggverk bryter sammen - Kvalitet i utdanningen

Hvorfor byggverk bryter sammen:
Kronikk av Professor Tor G Syvertsen, Dagbladet 05.06.07

"Hvordan skal en reagere på at ideen om at kvalitet skapes gjennom jus og byråkrati også er i ferd med å forvitre ingeniørutdanningen? Under dekke av Kvalitetsreformen har NTNU gått drastisk til verks med ”Kvalitetssikringssystem” (prosedyrer, skjemaer og formularer), samt kurs i «Jus og regelverk ved evaluering, sensur og behandling av klager på sensur». Faglig innhold og pedagogisk opplegg sies det mindre om. Konsekvensen er at nyutdannede ingeniører ikke har begreper om kvalitet i sitt eget arbeid, og heller ikke føler ansvar for egen læring, for det skal KVASS og jus ta seg av, slik at de i hvert fall kommer gjennom systemet og NTNU kan innkassere penger for «produserte studiepoeng». Studiepoeng er et meget tøyelig begrep. Dette har både institutter og studenter forstått, slik at departement og lånekasse kjøper studiepoeng som strikk i metervis.

Jeg er av den overbevisning at kvalitet ikke kan kontrolleres eller sikres på plass, men kun kan oppnås gjennom kompetent og ansvarsbevisst arbeid i alle ledd."