15 juni 2007

Kunnskapsfall er ikke belagt

Kunnskapsfall er ikke belagt:
av Kunnskapsminister Øystein Djupedal,
Aftenposten 12.06.07
"Omleggingen av studiestrukturen har nettopp hatt som mål å høyne kvaliteten i høyere utdanning. Dels gjennom tettere oppfølging av studentene, dels gjennom økt krav til aktivitet fra studentenes side. Dette vet vi at vi i stor grad har fått til. Vi har også ønsket å etablere studieløp med helhet og sammenheng, og med mer fokus på studienes relevans for senere yrkesaktivitet. Jeg er helt enig med Brandtzæg i at studiekvalitet er viktig, og jeg følger utviklingen nøye. Alle universiteter og høyskoler har etablert systemer for kvalitetssikring av studier som også omfatter tilbakemelding fra studentene. I dialogen med universiteter og høyskoler oppfordrer departementet til økt fokus på hva studentene faktisk lærer i løpet av studiet."