15 juni 2007

Vil ha endringer i finansiering av høyere utdanning

Utdanning - Vil ha endringer i finansiering av høyere utdanning:
"Dagens finansieringssystem består av tre komponenter. Den første er basisbevilgningen som utgjør rundt 60 prosent. Den andre komponenten avhenger av studiepoengproduksjon. Den utgjør rundt 25 prosent. I tillegg kommer en forskningskomponent som utgjør 15 prosent. En del av forskningskomponenten, ifølge Vagstad rundt 6 prosent, går til såkalt resultatbasert omfordeling (RBO)."