24 juli 2007

PETROMAKS lyser ut midler til nye FoU prosjekter

Norges forskningsråd
PETROMAKS favner både strategisk grunnforskning - forskerprosjekt (FP), og anvendt forskning - kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) og brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP).

Det inviteres til å søke om økonomisk støtte til prosjekter innen følgende tema:
  • Miljøteknologi for framtiden
  • Leteteknologi og reservoarkarakteristikk
  • Kostnadseffektiv boring og intervensjon
  • Undervanns produksjonsteknologi (Begrenset)
  • Gassteknologi
  • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) (Begrenset)

For Undervanns produksjonsteknologi er utlysningen begrenset til utfordringer knyttet til is/ising og materialeutfordringer knyttet til realisering av feltutbygginger i nordområdene.