09 august 2007

Danmark satser på livslang læring

Undervisningsministeriet:
"For at Danmark skal blive et førende vidensamfund og fortsat klare sig godt i en globaliseret verden, skal vi have uddannelser og livslang læring i verdensklasse. ...

Omfattende investeringer i uddannelsessystemet og en forstærket voksen- og efteruddannelsesindsats skal bidrage til et samlet uddannelses- og kompetenceløft for alle i det danske samfund. Det overordnede mål er at gøre Danmark til et førende vidensamfund med en stærk konkurrenceevne og sammenhængskraft. Uddannelse og livslang opkvalificering på allerhøjeste niveau er afgørende for at nå dette mål."