09 august 2007

Utlysing av midlar til prosjekt innan fleksibel utdanning for 2008

Norgesuniversitetet:
"Noregsuniversitetet lyser med dette ut midlar for 2008 - for støtte til prosjekt innan fleksibel utdanning ved universitet og høgskolar. Alle norske høgare lærestader kan søkje. Søknadsfrist: Mandag 1. oktober 2007."