15 august 2007

En ledende kompetansenasjon?

regjeringen.no:
"Behov og muligheter for en mer samordnet kompetansepolitikk' Et internt prosjekt (Mønsterbryterne) i Utdannings- og forskningsdepartementet har utarbeidet en rapport som peker på utfordringer for Norge som kompetansenasjon, og foreslår løsninger for en mer samordnet kompetansepolitikk. Rapporten viser hvordan kompetansepolitikk har betydning for en rekke samfunnspolitiske utfordringer, og foreslår tre hovedstrategier for det videre arbeidet:

1. Skape flere lærende virksomheter
2. Bedre samhandling mellom arbeidsliv og utdanningssystem 3. Skape et mer inkluderende kunnskapssamfunn

Regjeringen har gitt sin tilslutning til hovedelementene i rapporten."