15 august 2007

Hvordan lærere [coacher] kan lære av å lære bort

regjeringen.no:
"'Learning Studies' i klasserommet er som kinderegg:
Bedre metoder, bedre lærere og økt læringsutbytte.
Kommende lærere bør lære å lære av egen undervisning."