16 august 2007

Tilrår endringer i finansieringssystemet for høyere utdanning

På Høyden:
Departementet bør skrinlegge formidlingskomponenten, være kritisk til studiepoengproduksjon som mål på utdanningskvalitet og differensiere poengsystemet for publisering, mener eksperter på insentivteori.