09 januar 2008

Kunnskapssamfunnet – innovasjon og endring i arbeidslivet - regjeringen.no

regjeringen.no:
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aaslands tale på Unio-konferansen 2007, 11. desember 2007, Clarion hotell, Gardermoen.

"Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler er ett av flere virkemidler for å realisere målet om økt kvalitet i utdanning og forskning. Regjeringen vil evaluere finansieringssystemet for høgre utdanning i 2009.

Institusjonene har et potensial for økt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv med sikte på å øke kvalitet og relevans i utdanning og FoU."