08 januar 2008

KS - En utdanningspolitisk plattform

Dagbladet.no:
"På bakgrunn av utfordringene og målene, vil KS fram mot 2012 konsentrere sitt arbeid innen utdanning om fire hovedområder. De fire områdene handler om konkrete tiltak knyttet til læring i et livslangt perspektiv, helhetlig og utfordrende ledelse, kompetente medarbeidere, rekruttering og medarbeiderutvikling, deltakelse og brukermedvirkning."