22 januar 2008

Legg alle forslag i skuffen, Aasland

Adresseavisen (22.01.2008):
"Forskerforbundet og Norsk Studentunion mener at høyere utdannings- og forskningsminister Tora Aasland bør legge de fleste forslagene fra Stjernø-utvalget i skuffen."