24 januar 2008

Reform med feil fokus

Aftenposten, 22.01.08:
Marianne Harg, President i Tekna
"Kunnskaps-Norges utfordring er å sikre relevant utdanning med høy kvalitet og internasjonalt fremragende forskningsmiljøer."

"Dette var mitt utgangspunkt da jeg gikk inn som medlem i Utvalget for høyere utdanning (Stjernø-utvalget). Når det etter hvert viste seg umulig for meg å slutte meg til flertallets konklusjoner om sammenslåing som et virkemiddel i seg selv, har det en klar sammenheng med hva jeg mener vil fremme kvalitet i utdanning og forskning. Jeg er overbevist om at enda en vidtrekkende strukturreform for universiteter og høyskoler, slik flertallet i utvalget foreslår, ikke er noen god løsning. Og jeg mener det vil være galt å kaste 12 000 ansatte og 210 000 studenter ut i en reform med svært usikre konsekvenser."